ทรัพยากรที่หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดซื้อในปี 2014

Printed books (Oct 2013-Apr 2014) หนังสือฉบับพิมพ์ จำนวน ... เล่ม

วารสารออนไลน์ - eJournals

Database

eBook

Journal BackFile